Elitelisens 2024-25 – Nærbø

Elitelisens 2024-25

De første søknadene om elitelisens for sesongen 2024-25 har blitt behandlet og Nærbø er blant de første klubbene i herrenes REMA1000-liga som er bekreftet tildelt elitelisens for sesongen 2024-25. Nærbø er tildelt elitelisens til den kommende sesongen i gul kategori, med arenakrav som grunnlag for den gule fargen på tildelingen. 

Elitelisens er en helhetsvurdering der økonomi, organisatoriske områder og arena er blant hovedområdene klubbene blir vurdert ut fra. Klubbene vil få en lisenskategori som er enten grønn, gul eller rød. Grønn kategori har alle elementer oppfylt. Gul kategori har mindre alvorlige mangler fra reglementet, mens rød kategori har alvorlige mangler som er vurdert enkeltvis eller samlet. Lisensen er et krav for klubbene i REMA1000-ligaen og 1.divisjon i norsk håndball, klubber som rykker ned til 2.divisjon mister automatisk lisensen sin. Hvert år plasseres klubbene i rød, gul eller grønn kategori basert på hvilken grad de oppfyller kravene til elitelisensnemda.

For Nærbø sin del betyr det at klubben havner i gul kategori fordi de ikke oppfyller alle de gitte arenakravene. Av de lagene som er tildelt lisens til nå i REMA1000-ligaen for herrer har IL Bergen havnet i samme kategori som Nærbø av samme grunn, mens nyopprykkede Follo oppfyller kravene til å få tildelt lisens i grønn kategori. Her kan du se hvilke klubber som er tildelt elitelisens for 2024-25 sesongen så langt og hvilken kategori de har havnet i. 

Mer om elitelisensordningen  og arenakrav kan du lese her.