Pressemelding Nærbø Idrettslag 21.12.23 – Nærbø

Pressemelding Nærbø Idrettslag 21.12.23

Vi viser til saken om Fredrik Ruud og Nærbø Idrettslag i Stavanger Aftenblad den 22.11.2023. Styret og Arbeidsutvalget i Nærbø Idrettslag har tatt varselet fra Fredrik Ruud på alvor, og har håndtert saken deretter. Det har blitt stilt spørsmål vedrørende habiliteten til personer i Arbeidsutvalget. Dette spørsmålet er blitt juridisk vurdert av advokat og alle i AU er habile i saken. Nærbø Idrettslag ble oppfordret til å søke bistand hos Håndballforbundet og det ble gjort, i tillegg til å rådføre oss med Norges Idrettsforbund. Saken er nå ferdigbehandlet. I Nærbø Idrettslag oppfordrer vi alltid til å si ifra når ting ikke er greit og vi skal fremover fortsette å arbeide for en god og inkluderende kultur, der ingen skal bli utsatt for mobbing eller trakassering.   

Vennlig hilsen 

Arbeidsutvalget
Nærbø Idrettslag