Tirsdag 13.09 kl. 14.00 inviterte Nærbø IL til pressekonferanse i lokalene hos generalsponsor Risa AS med overskriften «Drømmer og tanker for en spennende fremtid for hele Nærbø og Nærbø Idrettslag». 

De fremmøtte i salen ble møtt av leder i Nærbø Ils hovedstyre Bjarne Bekkeheien og fungerende daglig leder i Nærbø IL Einar Auestad, trener for Nærbø Herrer Rune Haugseng, prosjektleder Glenn Eriksen samt arkitekt Ingunn Aarrestad som la frem en spenstig konseptskisse for fremtidens anlegg på Nærbø.

Video fra arkitektkontoret IHT med konseptskisse for tenkt anlegg i fremtiden – et anlegg for hele bygda på Nærbø

De to sistnevnte kunne presentere en rykende fersk skisse for et helt nytt anlegg på Nærbø, et helt nytt Loen, et anlegg for hele bygda med den treffende arbeidstittelen «Kom innføre». Anlegget som pr dags dato er en visjon og arbeidstanke mot fremtiden, er tenkt å inneholde en ny hovedarena med plass til 3000 tilskuere i tillegg til to treningsbaner i full håndballstørrelse, svømmehall, ishockeyhall, Kafè Jærbuen, ungdomsskole og samfunnshus. Noe av den eksisterende bygningsmassen, som ishallen, er tenkt å bestå, men store deler av nåværende bygg må rives og bygges opp på ny i det tenkte prosjektet. I tillegg til innendørshallene vil selvfølgelig eksisterende fotballbaner og den planlagte fotballhallen inngå i idrettsanlegget.

En eventuell gjennomføring av «Kom innføre»- drømmen ligger fortsatt frem i tid konstaterer styreleder Bjarne Bekkeheien – en fornuftig finansiering må på plass sammen med eksterne aktører, det må gås runder med Hå Kommune siden Nærbø Ungdomsskule inngår i den planlagte bygningsmassen, eiere og brukere av det eksisterende anlegget må bli hørt før drømmen kan realiseres. 

Men DRØMMEN ligger der og som A-lagstrener Rune Haugseng kommenterte – et prosjekt som dette kan gagne hele Nærbø og Jæren – dette prosjektet ikke handler om håndball, det er et prosjekt som også har kan åpne nye innteksarenaer som messer og konserter. 

Så hvordan ser veien ut fremover fra drøm til virkelighet? Prosjektgruppa vil nå jobbe videre med å finne aktører som vil være med å realisere drømmen om «Kom innføre» – så vil tiden vise om store drømmer på ny kan vokse i Loen!

Vi sier som Walt Disney en gang sa: «Alle våre drømmer kan bli virkelige hvis vi har mot til å følge dem.»

Her kan du lese Hå Kommunes tanker, både fra politikere og administrasjon, etter gårsdagens pressekonferanse. (Jærbladet, abonnement)

#stolteøyeblikk #nærbøpåkartet