Tirsdag ettermiddag ble det sendt ut mail fra administrasjonen i Nærbø IL til presse, støttespillere og sponsorer: Det ble innkalt til pressekonferanse onsdag 22.juni kl 16.00. 

Onsdag ettermiddag satt nærmere 50 spillere, presse, sponsorer og styremedlemmer samlet i «Bestaståvå» i Loen. Presis klokken 16.00 tok markedsansvarlig Einar Auestad ordet og presenterte de fem andre som satt ved bordet: banksjef bedrift Tommy Sletten og banksjef Ommund Braut fra Sparebanken Vests Nærbøkontor samt konsernsjef for privatmarked sør Simen Løland Aarskog, også fra Sparebanken Vest samt styreleder i Nærbø IL Bjarne Bekkeheien og Nærbø Ils daglige leder Toini Underhaug. 

Banksjef Ommund Braut tok ordet og understreket at Sparebanken Vest har vært med på sponsorsiden i Nærbø IL siden banken etablerte sitt Nærbøkontor for elleve år siden. I løpet av de elleve årene har banken opplevd enorm vekst med nærmere 10 milliarder i utlån til privatkunder og bedrifter. Og husk tallet elleve – det skulle vise seg å bli sentralt utover pressekonferansen. 

Se opptak fra onsdagens pressekonferanse her

Neste år, i 2023, feirer Sparebanken Vest 200 år – samtidig som Nærbø IL feirer sitt 100-års jubileum. De to merkedagene inspirerte daglig leder Toini Underhaug og kommersiell leder i Nærbø IL Einar Auestad til å legge inn en søknad til Sparebanken Vests gavefond. Overskriften på søknaden var «Drømmer for fremtiden». Noe av bakgrunnen for søknaden var vedtaket fra årsmøtet i NIL der ny fotballhall skulle ha førsteprioritet på anleggssiden med utvikling av håndballhallen i Nye Loen som neste punkt på lista. 

Sparebanken Vest hadde med ikke bare en, men to sjekker til Nærbø Idrettslag onsdag ettermiddag.. Konsernsjef for privatmarked sør i Sparebanken Vest kunne avsløre de egentlig hadde tenkt å gi en pengegave til Nærbø Idrettslag i fjor, for å markere Nærbøkontoret sitt 10-årsjubileum. På grunn av situasjonen rundt pandemien ble dette heller utsatt et åre  – med det resultat at pengegaven matchet antall år kontoret til Sparebanken Vest har eksistert på Nærbø.  Oddmund Braut delte først ut en sjekk på 2,8 millioner til styreleder Bjarne Bekkeheien  – et beløp som gjør at prosjekt fotballhall kan gjennomføres og er ventet å komme i gang innen kort tid. 

Styreleder Bekkehein hadde knapt nok satt seg før han måtte på beina igjen – Simen Løland Aarskog hadde en ny sjekk på lur – denne gangen med hovedfokus på å utvikle en håndballarena som kan møte kravene Nye Loen pr dags dato ikke oppfyller. Denne sjekken lød på 8,2 millioner – et beløp som fikk de fleste i salen til å bryte ut i spontan applaus. 

En gave på 11 millioner er ikke daglig kost – det er også den største gave i Sparebanken Vests historie og understreker det gode samarbeidet mellom sponsor og idrettslag. Pengegaven er øremerket anlegg, ikke til drift, og virkeliggjør drømmen om en fotballhall pluss gir idrettslaget muligheten å utvikle en håndballarena som oppfyller både NHF og EHFs krav. 

Vi er veldig glade for å Sparebanken Vest med på laget i Nærbø Idrettslag. Støtten de har gitt idrettslaget i løpet av de siste elleve årene, inkluderts dagens gave lever virkelig opp til bankens visjon – å gjøre livet på Vestlandet bedre.

Fra venstre: banksjef Ommund Braut og banksjef bedrift Tommy Sletten fra Sparebanken Vests Nærbøkontor, konsernsjef for privatmarked sør Simen Løland Aarskog, daglig leder Nærbø IL Toini Underhaug og Nærbø Ils styreleder Bjarne Bekkeheien.
Besøk Sparebanken Vests nettside her