September er den internasjonale barnekreftmåneden. Nærbø Herrer vil i hele september sette barnekreft-saken i fokus ved å sette gullsløya på alle publikasjoner på nettsiden og i sosiale medier. 

Kreft hos barn og ungdom er heldigvis sjelden, men kan utvikle seg mer hurtig enn hos voksne. Rundt 200 barn og unge mellom 0 og 18 år rammes hvert år av en kreftsykdom. I Norge er totaloverlevelsen av barnekreft ca. 85%. Siden barnekreft er ganske sjelden er man mer avhengig av nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid for å oppnå kunnskap og vurdere behandlingsresultat. På Barnekreftforeningen sine sider kan du finne mer informasjon.

11. september går Markus-løpet av stabelen på Nærbø. Løpet arrangeres for å gi oppmerksomhet rundt gullsløyfa og barnekreft. Inntektene fra løpet vil gå til barnekreftforskning og Kreftomsorg Rogaland. Markus løpet bærer navnet til Nærbøgutten Markus Åsbø som døde 7.april 2019 etter en 16 måneder lang kamp mot leukemi. Du kan lese mer om Markus-løpet og bakgrunnen for løpet her

Nærbø Herrer støtter Markus-løpet og kampen mot barnekreft gjennom å løpe 5 km-løpet 11.september. Frem mot løpet og gjennom hele september måned vil vi merke våre innlegg på nettsider og sosiale medier med gullsløyfen for å være med å sette fokus på kampen mot barnekreft. Vi oppfordrer også dere til å delta eller støtte saken. Vippsnr til Markus-løpet er #590794

Ingen barn fortjener å dø av kreft – gi håp!