Navn: Steffen Stormo Stegavik.

Alder: 36 år.

Jobb: Kursholder, Blodstrupmoen.

Hjemmeklubb: Strindheim IL

Steffen kom til Nærbø rundt juletider i 2016 og har nå 2,5 sesong i blått og hvitt bak seg. Han har fungert som en bauta i mang en kamp og har bidratt med erfaring og støtte til de unge guttene som har tatt store steg på kort tid. Trondheims-gutten har i sin håndballkarriere vært innom flere klubber, en av dem Elverum, som han var med på å beseire på hjemmebane i Nye Loen i årets sesong.

Foto: Olaf Nagelhus/Woldcam

Hvordan trives du på Jæren? Hva skiller seg fra der du bodde før? Jeg trives veldig godt med å bo på Sola. Det første halvåret bodde jeg alene på Nærbø, noe som også var helt ok. Jeg har jo bodd mange ulike steder opp gjennom årene, det gjør det vanskelig å sammenligne med en spesiell plass. Jeg savner egentlig mest snøen om jeg skal nevne noe. Jæren og Elverum er egentlig ganske likt i forhold til den store handball interessen, som håndballspiller føler du deg veldig velkommen siden de fleste er interesserte i det du driver med.

Hva er målet for sesongen slik det ser ut nå? Nå har vi jo nådd målene våre, som var å beholde plassen. Alt som kommer nå blir jo bare en gledelig bonus.

 Hvordan balanserer du toppidrett med jobb? Det går veldig fint. Jeg har hatt samme jobben i 9år nå, så lenge jeg har vært i Norge. Arbeidsgiveren min tilrettelegger for meg, slik at jeg jobber når jeg ikke er opptatt med håndball.  En stillingsprosent på  50% og litt mer flytende jobb-tider har gjort at jeg får bruke hodet på litt andre ting enn håndballen. Det igjen gjør at jeg kan spille håndball på det nivået jeg gjør og har gjort.

Hvor viktig er utdanning? Hva er utfordringen med utdanning parallelt med håndballsating? Utdanning er veldig viktig, selv har jeg tatt utdanning som barnevernspedagog. Jeg gjorde meg ferdig med utdanningen før jeg reiste fra Trondheim og ble proffspiller. Det er viktig å ha noe uten om handballen også, samtidig som det nok er tyngre å starte på en utdanning når man voksen.

Hva vil du anbefale unge spillere som ønsker å satse?  Tren og ha det gøy med det du gjør. Her på Nærbø er det jo barn i hallen selv når de ikke trener og det er utrolig gøy. Jo mer du trener, dess bedre forutsetninger har du til å bli best mulig.

Hvilket forhold har du til at du er et forbilde for yngre spillere? Jeg er ganske bevisst på det. Det var likt i Elverum – der lærte jeg å gå foran som et godt eksempel på det meste jeg gjorde. Det kan være så enkelt som at vi sykler med hjelm, for å vise de yngre at det er viktig.  Vi må ta oss tid til de yngre og huske på at vi selv var unge en gang. Det betyr mye for de at vi tar oss tid og slår av en prat eller kaster litt ball.

Foto: Solveig Jåstad

Har det alltid kun vært håndball eller har du vært innom andre idretter? Jeg har vært innom mange idretter, blant annet fotball.  Fra jeg var 12 til 19 spilte jeg både fotball og handball. Jeg spiller fortsatt litt fotball ved siden av håndballen, når det er sesongfri på sommeren.

Har du hatt noen spesielle utfordringer med håndballen? Hvilke anbefalinger vil du gi unge spillere som opplever lignende utfordringe? Det er alltid utfordringer i håndball, men jeg har aldri sett på det som et problem – man er slik man er og det får man ikke gjort noe med. En må bare jobbe hardt for å nå de målene en har uavhengig av det.  Jeg har selv blitt fortalt at jeg var for liten til å spille back, men føler jo selv jeg har klart meg bra likevel. Du må ha trua på deg selv og du må selvsagt jobbe hardt. Har du en utfordring må du finne nye løsninger for å løse oppgaven – ikke fokuser på at du har en utfordring – løs den.

 Hvor viktig er sosiale medier for deg? Hvorfor/hvorfor ikke? Jeg har jo twitter, instagram, facebook og er nok ganske aktiv. Det er viktig for de fleste i 2019 – vi holder oss oppdaterte på nyheter og venners aktiviteter. Samtidig er det jo et tidsfordriv når vi har ledig tid, det finnes mye moro på sosiale medier.

 Opplever du forståelse på hjemmebane for tiden du må legge ned i treningsarbeidet? Ja. Camilla og jeg er jo begge aktive håndballspillere, så vi forstår jo begge hva det koster å spille på toppnivå. Etter at Theo kom har vi fått god hjelp fra blant annet besteforeldre, i tillegg har vi en barnevakt som også hjelper til. Min mor kommer fra Trondheim ca en gang i mnd og blir i en uke, da passer hun Theo mens vi er på treninger osv. Vi er utrolig heldige som har gode mennesker rundt oss som hjelper til.

 Hva betyr publikummet i Loen for deg? Jeg har spilt i mange haller i min karriere og det publikum som er i Loen er blant de aller beste jeg har spilt for.  Trøkket i hallen her er nok en av grunnene til at jeg vil fortsette med håndballen en stund til. Som håndballspiller er vi jo litt «showmennesker» og elsker å spille foran et publikum som lager liv på tribunen. Jeg ønsker gjerne enda mer trøkk fra start til slutt. Den atmosfæren som var i hallen under Elverum kampen er jo slik vi ønsker å ha det hver kamp – det gir oss så utrolig motivasjon utpå banen.

 Hvor er du om 5år? I huset på Sola! Det er vanskelig å si, men for tiden tar jeg jo trenerutdanningen – så jeg driver nok med håndball, enten som trener eller spiller. Kroppen bestemmer jo litt om jeg er spiller eller trener, men at du finner meg i en hall er helt sikkert.

DETTE SIER RISA OM STEFFEN STEGAVIK

Risa er en kompetansebedrift som har fokus på opplæring og gjøre hverandre gode. Steffen med sin unike vilje og sine ferdigheter er et stjerne eksempel på nettopp dette. Det har han også vist med seier i 71 grader Nord, og i de årene på Nærbø hvor han har hjulpet ungguttene med fremgang steg for steg,
stort fokus på å hjelpe og «Å gjøre hverandre gode», som også er Risa sin Visjon.